Legendă

LSP – Lungimea spațiului de urcare (lungimea golului de scară)

PP/S – Proiecția de plecare/sosire (proiecția la sol)

HTT – Înălțimea sol – sol

IUT – Lățimea utilă a treptei (giron)

Htr – Înălțimea treaptă-treaptă (Pas)

Regula pasului: 2 x Htr + lățimea treptei = 590 ÷ 650 mm
Rezultatul reprezintă momentul când o persoană se plimbă, lungimea pasului acesteia este cuprins între 590 mm și 650 mm.

GP – Grosime planșeu

Hm – Înălțimea minimă de urcare (>= 1900 mm)

ISP – Lățimea spațiului de urcare (lățimea golului de scară)

IUS – Lățime utilă scară

ITS – Lățime totală scară ITS = IUS – 2 cm

Q – Unghiul de înclinație al scării, Q = 300 (ideal), scară cu înclinație ușoară.